top of page

PARETO CONSULTING PAKALPOJUMI

Mēs fokusējamies uz to, kas ir vissvarīgākais

Nodrošina uzņēmuma vienotību izaugsmes virzienā

Vai jūs vēlaties noteikt skaidru sava uzņēmuma izaugsmes virzienu? Vai vēlaties pārliecināties, ka ikvienam jūsu organizācijā ir vienota izpratne par šo virzienu? Mēs palīdzēsim jums atpazīt Jūsu nozares nākotnes izaicinājumus, definēt stratēģisko izaugsmes virzienu un sastādīt plānu, kā to sasniegt

Business Meeting
Documents and Blurred Business Men

Cilvēkresursu (HR) eksperta klātbūtne Jūsu uzņēmumā, kad Jums tas ir nepieciešams

Ir gadījumi, kad organizācija var izjust vajadzību pēc papildus HR resursiem vai īpašām HR zināšanām, kas nav pieejamas uzņēmumā iekšēji. Mēs esam gatavi dalīties ar savām zināšanām un resursiem

HR DUE DILIGENCE PAKALPOJUMS UZŅĒMUMU IEGĀDES VAI APVIENOŠANĀS PROJEKTIEM UN JAUNĀS KOMANDAS INTEGRĀCIJA

Mazina risku zaudēt talantus un ļauj pārvaldīt dažādu uzņēmumu kultūru sadursmi

Mēs palīdzēsim jums novērtēt iegūtā biznesa talantu un cilvēku kapitālu un palīdzēsim nodrošināt, ka  apvienošanās/iegādes projekta laikā netiek zaudēti galvenie talanti. Mēs palīdzēsim Jums izstrādāt un īstenot jaunās komandas integrācijas plānu, lai nodrošinātu, ka Jūs sasniegsiet gaidītos biznesa rezultātus.

Go Team
Open Laptop

Cilvēkresursu pārvaldības rīki ir kā navigācijas sistēma, kas ļauj vadītājiem efektīvi vadīt savas komandas

Dažādu cilvēkresursu instrumentu/rīku galvenais mērķis ir nodrošināt efektīvāku cilvēku resursu pārvaldību organizācijā. On-Boarding programma, iekšējā komunikācija, darba snieguma pārrunas, personāla atlases politika, iesaistīšanās aptaujas un citi pasākumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu, ka Jūsu darbinieki ie iesaistīti, labi izprot uzņēmuma gaidas no viņiem un ļauj jums sasniegt jūsu biznesa mērķus.

Vadītāji veido apmēram 20% no jūsu kopējā kolektīva, stiprinot viņu prasmes, pozitīvā ietekme skars visu organizāciju.

Vadītāja darbs nav viegls. Uzņēmuma/nodaļu vadītāji ir atbildīgi par uzņēmuma visvērtīgāko resursu - tā darbiniekiem. Mēs  palīdzēsim Jūsu vadītājiem stiprināt savas prasmes vadīt un iedvesmot savas komandas.

Brianstorming
Services: Services
bottom of page