VADĪTĀJU APMĀCĪBAS

 Vadītāji veido apmēram 20% no uzņēmuma kopējā kolektīva, stiprinot viņu prasmes un motivāciju, pozitīvā ietekme skars visu organizāciju

Vadītāja darbs var būt izaicinājumu pilns, Vadītāji ir atbildīgi par uzņēmuma visisvērtīgākā kapitāla - tā darbinieku - vadīšanu. Mēs varam palīdzēt Jūsu vadītājiem stiprināt savas komandu vadības prasmes un zināšanas un kļūt par vēl lieliskākiem vadot savas komandas.

Mēs esam izstrādājuši vairākus apmācības moduļus, kas vispusīgi aptver lieliskam vadītājam nepieciešamās prasmes. Ja jūsu uzņēmums vēlas apmācību kursu par specifiskāku Jums aktuālu tēmu, mēs varam izstrādāt jums īpaši pielāgotu kursu.

APMĀCĪBU TĒMAS

Izglītojošas prezentācijas, interaktīvi semināri, jaunu prasmju un pieeju apgūšana

 • "Kāda ir atšķirība starp līderi un menedžeri? Kā strādā veiksmīgas komandas?" (4 stundu interaktīvs seminārs)

 •  "Veltīsim laiku, lai  atrastu laiku" Interaktīva pašanalītiska nodarbība par to, kādās aktivitātēs vadītāji pavada lielāko daļu laika? Kā atrast laiku aktivitātēm ar lielāko pievienoto vērtību? Ko sākt darīt / pārstāt darīt / darīt savādāk? (4 stundu interaktīva nodarbība)

 • "Justies novērtētam". Sesija par to, kas darbiniekiem liek just, ka viņu ieguldījums tiek novērtēts, Ko mēs kā vadītāji varam darīt, lai darbinieki justu, ka ir novērtēti (interaktīva 4 stundu sesija)

 • "Kas ir darbinieku iesaiste un kā tā ietekmē biznesa rezultātus" Kas ietekmē iesaistīšanos un kur sākt. (2 stundas izglītojoša nodarbība)

 • "Iedvesmojoša līderība", kā atpazīt savu individuālo vadības stilu un kā labāk sadarboties ar kolēģiem, kuri pārstāv atšķirīgus izpausmju stilus (1 dienas seminārs)

 • "Matricas sturktūra - kā tajā labāk sadarboties". Kāda ir atšķirība starp standarta un matricas organizāciju? Kādas ir priekšrocības un trūkumi, kā sadarboties matricas organizācijā. (4 stundas interaktīva nodarbība)

 • "Kā inovācija jūsu  biznesā var radīt papildus peļņu". Ko nozīmē inovācija tieši jūsu uzņēmumā? Kuram Jūsu komandā vajadzētu būt inovatīvam? Kā padarīt inovāciju par vienu no ikdienas procesiem jūsu uzņēmumā? (4 stundas interaktīva sesija)

 • "Efektīva darbinieku snieguma vadība un konstruktīva atgriezeniskā saite". Kā pārvērst uzņēmuma mērķus individuālos darbinieku mērķos? Kāda ir jūsu kā tiešā vadītāja loma šajā procesā? Kā izskatās laba ikgadējo pārrunu tikšanās? Kā sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti? (4 stundu sesija)

 • "Veido savu profesionālo izaugsmi". Kā plānot savu izaugsmi? Kādas ir jūsu stiprās puses un ambīcijas? Sesijas beigās jums būs skaidrs individuālais izaugsmes un attīstības plāns. (1 dienas interaktīva sesija)

 • "Tiešais vadītājs kā Koučs" Ko jūs kā tiešais vadītājs varat darīt, lai palīdzētu jūsu darbiniekiem augt? Kā vadīt koučinga sarunu? (4 stundu sesija)

 • "Efektīvs biznesa partneris (IT, HR, Finanšu speciālistiem)" Kā jūs varat kļūt par īstu biznesa partneri sava uzņēmuma biznesa nodaļām? (4 stundu sesija)

 • Personāla vadības funkciju pārskats (1 pilna diena). Trīs HR funkciju līmeņi - operatīvais, taktiskais un stratēģiskais, kādas HR funkcijas ietvertas katrā no tiem.  Visu HR pasākumu cikls. Kāda ir personāla nodaļas (HR) loma un kāda ir tiešā vadītāja loma ar cilvēkiem saistītos procesos? Iepazīstināšana ar galvenajām HR jomām:

  • Atalgojums (Compensation &Benefit). Monetārais un nemonetārais. Galvenie C&B stratēģijas veidošanas principi. Kāda ir atšķirība starp atlīdzību un atzinību? 

  • Mācīšanās un izaugsme. Kā novērtēt apmācības vajadzības? Kā organizācijā attīstīt uz izaugsmi orientētu kultūru.

  • Darbinieku snieguma vadība. Kā nodrošināt efektīvu snieguma vadības procesu uzņēmumā. Kādas mēdz būt tipiskākās kļūdas.

  • Darbaspēka plānošana. Dažādas metodoloģijas.

  • Kompetences modeļi. Kāpēc uzņēmumam tie ir nepieciešami un kā tos izveidot.

  • Darbinieku iesaiste (engagement), kā tā ietekmē uzņēmuma biznesa rezultātus. Kādas ir pieejamās metodoloģijas?

  • Personāla atlase. Kā piesaistīt pareizos kandidātus. Kā novērtēt kandidātu atbilstību. Kā nodrošināt veiksmīgu sadarbības uzsākšanu.

Sazinieties ar mums