UZŅĒMUMA IZAUGSMES VĪZIJA, UZŅĒMUMA STRATĒĢIJA VĪZIJAS ĪSTENOŠANAI

Mēs palīdzēsim jums noteikt jūsu uzņēmuma stratēģisko izaugsmes virzienu un izveidot plānu, kā tur nokļūt

“Stratēģija ir stilīgs vārds, ar ko apzīmēt ilgtermiņa plānu un tā realizāciju.” /Ellie Pidot, Medtronic stratēģijas viceprezidente/

Kāpēc stratēģiskā plānošana?

Nodrošina skaidrību, virzību un fokusu organizācijai:

 • Kāds ir uzņēmuma pamatuzdevums? (Misija)

 • Ko uzņēmums vēlas sasniegt? (Vīzija)

 • Kā uzņēmumss plāno to sasniegt? (Stratēģiskie uzdevumi/Uzņēmuma Pamatvērtības)

Veicina uzņēmuma vienotību

 • Organizācijas virziena apspriešana ar darbiniekiem bieži izraisa uzņēmuma iekšējās kultūras pozitīvu transformāciju

 • Nodrošina, ka ikvienam uzņēmumā ir vienota izpratne par veicamo, ļauj darbiniekiem izdarīt labākus lēmumus

Stratēģiskais plāns izskaidro uzņēmuma vadības redzējumu:

 • Pierakstīta un artikulēta stratēģija palielina tās izpildes iespējamību

 • Stratēģiskais plāns kalpo kā komunikācija par to, kas uzņēmumam jāpaveic, lai nodrošinātu ilgtspējību īstermiņā un ilgtermiņā

Ko Jūs iegūsiet šajā projektā?

 • Jūsu uzņēmumam būs skaidri definēta vīzija, kas aprakstīs jūsu uzņēmuma vispārējos centienus turpmākajiem 3-5 gadiem un izskaidros Jūsu biznesa ambīciju

 • Jums būs 4-5 stratēģiski mērķi, uz kuriem būs vērsta Jūsu biznesa izaugsme

 • Tiks izstrādāts skaidrs rīcības plāns ar darbību / projektu kopumu, kas jāīsteno Vīzijas sasniegšanai

Ko šis projekts prasīs no Jums?

 • Projekts ilgs 3-6 mēnešus atkarībā no jūsu biznesa sarežģītības un laika, kas uzņēmuma vadības komandai ir pieejams, lai ieguldītu projektā

 • Projektā jāpiedalās uzņēmuma vadītājam un vadības komandai, kas ir jūsu nozares un pakalpojumu eksperti

 • Projekta komandai būs nepieciešams jūsu finanšu analītiķu atbalsts vai arī mēs varēsim iesaistīt mūsu finanšu modelēšanas ekspertu