top of page

ELASTĪGIE HR RESURSI

Cilvēkresursu (HR) eksperta klātbūtne jūsu uzņēmumā, kad jums tas ir nepieciešams. Ir gadījumi, kad organizācija var izjust vajadzību pēc papildu HR resursiem vai īpašām HR zināšanām, kas nav pieejamas iekšēji uzņēmumā.

Mēs esam gatavi Jums palīdzēt ar:

  • Jaunu HR rīku izstrādi un ieviešanu  (piemēram, ikgadējās pārrunas, on-boarding programma, iekšējā komunikācija, digitālie HR risinājumi, talanta un pēctecības plānošana, personāla atlases standarti, atalgojuma stratēģija, kompetences modeļu izstrāde, darbinieku iesaistes pētījumi, u.c.). 

  • Pārmaiņu īstenošanu uzņēmumā - jaunas stratēģijas un kultūras ieviešana, organizācijas struktūras pārveidošana, reorganizācijas, saspringtu situāciju risināšana.

  • HR Due Diligence pakalpojums uzņēmumu iegādes/apvienošanas projektiem (M&A) un jauno komandu integrācija. Mēs palīdzēsim jums novērtēt plānotā biznesa talantu un cilvēkkapitālu un nodrošināsim galveno talantu saglabāšanu. Mēs izstrādāsim un pēc nepieciešamības novadīsim jaunās komandas integrāciju, lai nodrošinātu jūsu gaidīto biznesa rezultātu sasniegšanu.

  • Izstrādāt HR Analītikas kritērijus, lai atvieglotu Jūsu uzņēmuma darbaspēka plānošanas procesu.

  • Atbalstīt Jūsu personāla vadības komandu. Mēs labprāt dalīsimies pieredzē par efektīvām personālvadības pieejām mūsdienīgu HR pakalpojumu nodrošināšanai 

  • Mēs varam būt jūsu HR komanda. Jūsu organizācijai nav sava personāla vadības resursa, taču jums ir nepieciešams atbalsts ar  darbinieku projektiem un stratēģiju - mēs būsim jūsu personāla vadības komanda, kad jums tas būs nepieciešams

bottom of page