top of page
DARBINIEKU IESAISTES APTAUJA

Kas ir darbinieku iesaiste

 

Lielākā daļa no mums ir dzirdējuši par darbinieku apmierinātību un aptaujām, kas mēra apmierinātību. Kas tad īsti ir darbinieku iesaiste? Un kāpēc uzņēmumam ir svarīgi zināt un uzlabot savu komandu iesaistes līmeni?

Darbinieks var būt apmierināts ar savu darbu, bet tajā pašā laikā būt emocionāli neiesaistīts šajā darbā. Darbinieku iesaistīšanās ir daudz vairāk kā apmierinātība ar atalgojumu un darba apstākļiem. Iesaiste nozīmē aktīvu iesaistīšanos un aizrautību ar savu darbu, tādejādi nodrošinot labāku darba sniegumu un rezultātus.

 

Kāpēc Darbinieku iesaiste ir svarīga

 

Pētījumi rāda, ka pastāv tieša korelācija starp darbinieku iesaisti un uzņēmuma sniegumu. Uzņēmumi, kuru darbinieki ir ar augstu iesaistīšanās līmeni, sasniedz ievērojami augstākus klientu apmierinātības un lojalitātes rādītājus, augstāku produktivitāti, pozitīvākus kadru mainības rādītājus, mazāk negadījumu darbā un par 21% augstākus peļņas rādītājus. Darbinieki ar augstu iesaistīšanās līmeni apliecina arī labāku veselības stāvokli (saskaņā ar Gallup, Darbinieku iesaistes tendences, 2018)

Gallup Q12 metodika

 

Gallup (viens no pasaules vadošajiem analītikas un konsultāciju uzņēmumiem) savos pētījumos ir identificējis 12 jautājumus (Q12), kas mēra darbinieku iesaisti un tās saikni ar biznesa rezultātiem. Gallup ir definējis, ka iesaistīts darbinieks ir tas, kurš patiesi saprot, kurp virzās uzņēmums; tic šim virzienam; izprot ko tas nozīmē un kas tiek sagaidīts no viņa personīgi; dara to, kas nepieciešams, lai uzņēmums sasniegtu savus mērķus; un pilnībā izbauda šo piedzīvojumu. Tā ir viena no vienkāršākajām un jaudīgākajām metodoloģijām, lai palielinātu darbinieku iesaistes un tādējādi arī biznesa snieguma līmeni. Gallup aptaujas priekšrocība ir, ka tā ļauj iegūt rezultātus par katru komandu atseviški (datu konfidencialitātes nolūkos, atsevišķas atskaites iegūšanai no vienas komandas jāpiedalās vismaz 4 darbiniekiem)

Darbinieku iesaistes aptauja

Ja jūsu uzņēmums vēlas noteikt un uzlabot jūsu darbinieku iesaistes līmeni, izmantojot Gallup Q12 metodoloģiju, mēs varam būt jūsu ceļvedis šajā procesā.

 

Ir svarīgi zināt, ka, lai paaugstinātu savu darbinieku iesaistes līmeni, pati aptauja ir tikai pirmais solis. Jūsu komandas un vadītāji strādās kopā, lai apspriestu aptaujas rezultātus un pārveidotu tos par reāliem ikdienas darba uzlabojumiem, kuri uzlabos darbinieku iesaistīšanos. Šis process pozitīvi ietekmēs ne tikai darbinieku iesaistes līmeni, bet būs arī lieliska izaugsmes iespēja jūsu vadītājiem, ļaujot viņiem nostiprināt tādas prasmes kā - veidot dialogu ar savu komandu, ieklausīties darbiniekos un koncentrēties uz darba jomām ar vislielāko pozitīvo ietekmi. 

 

Galvenie projekta posmi:

  • Projekta jomas noteikšana - kuras komandas tiks aptaujātas (visa organizācija vai sākot ar izmēģinājuma grupu (piem. tikai vadības komanda)

  • Aptaujas piekļuves izveide ar Gallup datu bāzi

  • Ļoti būtiska projekta daļa ir iekšējā komunikācija - darbinieki un vadītāji ir jāiepazīstina ar aptaujas mērķi un ieguvumiem

  • Aptaujas veikšana (aptaujas anketas aizpildīšana prasa ne vairāk kā 5 minūtes)

  • Aptaujas rezultātu apkopošana

  • Aptaujas rezultātu sākotnējā prezentācija vadības komandai

  • Visu nodaļu vadītāju apmācība darbam ar aptaujas atskaitēm, kā arī sagatavojot vadītājus novadīt savu komandu tikšanās, kurās tiks pārrunāti aptaujas rezultāti

  • Ja nepieciešams sniegt vadītājiem atbalstu, vadot darbinieku tikšanās 

  • Palīdzēt vadītājiem apkopot darbinieku tikšanās laikā nolemtos uzlabojumus un sākt strādāt pie to ieviešanas

bottom of page