top of page

MŪSU PAKALPOJUMU CENAS

Spēkā no 2020.gada janvāra

SĀKOTNĒJĀ TIKŠANĀS

BEZ MAKSAS

Mēs ar prieku tiksimies ar Jums, lai pārrunātu Jūsu uzņēmuma vajadzības un kā mēs varam Jums palīdzēt

KONSULTANTA DARBS

EUR 50

stundā (bez PVN)

Par konsultanta darbu projektos tiks rēķinātas faktiski nostrādātās darba stundas. Šī likme attieksies uz Stratēģijas projektiem, HR Rīku ieviešanu u.c. Ilgtermiņa sadarbības projektiem (piem. Elastīgā HR pakalpojuma ietvaros) ir iespējams vienoties par fiksētu ikmēneša summu. Mēs esam ļoti caurspīdīgi ar nostrādātā laika uzskaiti, un par vienu pilnu darba dienu tiks maksimāli rēķinātas 8h (plus ar ceļošanu saistītie izdevumi, ja projekts notiks ārpus Latvijas vai vairāk nekā 50 km ārpus Rīgas)

Piezīme: Ja projekta izpildei būs nepieciešama  citu neatkarīgu konsultantu piesaste, viņu izcenojumi var atšķirties

APMĀCĪBAS

EUR 500 par pilnu dienu vai 

EUR 300 par pusi no dienas

Šī cena attiecas uz mūsu standarta apmācību moduļiem. Ja vēlaties, lai mēs izstrādātu jūsu uzņēmumam pielāgotu semināru, papildus tiks rēķināts par stundām, kas vajadzīgas tēmas izpētei un satura sagatavošanai. Šajā cenā nav iekļauta telpu īre un kafijas pauzes, kā arī ceļojuma izmaksas, ja apmācība notiek ārzemēs vai vairāk nekā 50 km ārpus Rīgas.

bottom of page